Algemene voorwaarden
voor levering en dienstverlening van Centipede
De Vlecke 29
8401SK GORREDIJK
Kvk 02079305

 

1. PERSOONLIJKE DIENSTEN


1.1 Opdrachtnemer verricht zijn diensten op verzoek van Opdrachtgever, met als doel het realiseren van het Project op de overeengekomen data en tijden.
1.2 De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW.

 

2. VRIJWARING


Voor zover het Project betrekking heeft op een specifiek op verzoek van Opdrachtgever bepaald ontwerp, of te volgen design, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het gerealiseerde of te realiseren Project.

 

3. ALGEMENE BEPALINGEN


3.1 Op de geldigheid en uitleg van de bepalingen van de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3.2 Alle geschillen voortkomende uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

 

Adobe PDF file icon 32x32    De algemene voorwaarden zijn als printbare pdf te downloaden via deze link

FaLang translation system by Faboba